ORIENTE

ORIENTE TS – tunelski plastenik sa okruglim cevima

  • Predložene širine konstrukcije: 8m ili 10m (ostale širine po porudžbini)
  • Čvrste i jednostavne konstrukcije plastenika
  • Jednostavna montaža
  • Sa ili bez bočne ventilacije i sa ili bez sistema za grejanje

 

ORIENTE RU – tunelski plastenik sa okruglim cevima

  • Predložene širine konstrukcije: 8m ili 10m (ostale širine po porudžbini)
  • U Gotik stilu za podnošenje teških vremenskih uslova
  • Pogodni za sve načine obrade u uslovima zemljišnog ili bezzemljišnog uzgoja
  • Mogućnost ugradnje bočne ili krovne ventilacije, kao i dodatne opreme za klimatizaciju objekta
  • Mogućnost ugradnje sistema za grejanje i kompjuterizovanog sistema za navodnjavanje

Oriente1Oriente2