novo

1817718177 je partenokarpni glatki krastavac, veoma ranog dospeća i visokog prinosa. Ovaj krastavac je po svojim karakteristikama sličan Tornadu, ali je otporniji na bolesti, pa će se u našoj ponudi u narednom periodu naći samo ovaj hibrid.

Dužina ploda: 15-17 cm Tip: glatki plodovi, tamnozelene boje

Ranostasnost: veoma rani hibrid

Sezona gajenja: rana u zatvorenom prostoru.

Rez/Tol: PM, CMV, CVYV, ZYMV