Zasnivanje travnjaka

ratarstvoitravnjaci1Pindstrup supstrati našli su svoju primenu i u travnjacima. Pri zasnivanju travnjaka preporučuje se korišćenje supstrata krupnoće 0-6 ili 0-10 mm (Pindstrup Plus Orange ili Blue) za pokrivanje semena. Nakon setve, bilo da je vrstačna ili omašna, zemljište prekriti tankim slojem supstrata (1-3 cm), blago povaljati i obilno zaliti.

ratarstvoitravnjaci3