Solinure Solinure Gt1Solinure linija đubriva idealna je za primenu u staklenicima i plastenicima i predstavlja najbolji izbor u pogledu kvaliteta i cene. Prvenstveno se primenjuje putem sistema navodnjavanja kap po kap. Sadrži primarne makroelemente (NPK), sekundarni MgO i sve biljkama neophodne mikroelemente, koji pospešuju lakše usvajanje hraniva. Sadržaj mikroelemenata zadovoljava potrebe biljaka u prosečnim uslovima proizvodnje u zemljištu. Ne sadrži hloride i ima najmanji mogući sadržaj uree.

 

Solinure Solinure Gt2

*Solinure linija proizvodi se u dve fabrike: Solinure GT iz Izraela, Solinure iz Holandije