Rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)

Štetnost: Rovac je za gajene biljke opasan u larvenom stadijumu i kao imago. Mlade larve izgrizaju sitne žilice korena biljaka, a odrasli insekti pregrizaju podzemne delove biljaka tako da je ona u potpunosti izgubljena.

Najveće štete rovci prave u toplim lejama i rasadnicima zbog povećane količine stajskog đubriva.

Suzbijanje: Voditi računa da se prilikom đubrenja rovac ne unese sa stajnjakom u zemljište. Obradom zemljišta narušavaju se hodnici rovaca i oni se izlažu dejstvu nepovoljnih uslova na površini zemlje, gde ih napadaju i mnogi predatori.

Najznačajnije je suzbijanje hemijskim putem. Koriste se granulirani insekticidi, koji se rasturaju oko biljaka u vreme sadnje (navedeni kod suzbijanja žičnjaka).